top of page
portada-teoria-del-cambio.jpg

Una aproximació a la Teoria de Canvi 4.0.

Per Íñigo Retolaza

Les preguntes de partida

 

Com passa el canvi? Quines condicions creiem que s'han de donar? Com podem contribuir-hi? Amb qui hem de treballar per aconseguir-ho? Què ens fa pensar que la nostra iniciativa pot contribuir de manera rellevant a aquest canvi?

Aquestes són preguntes que tota organització promotora de canvi social es fa a l'hora de dissenyar i gestionar iniciatives dirigides a millorar les condicions de vida de les persones per / amb les quals treballa. En aquesta formació aprofundirem en elles a través de la Teoria de Canvi 4.0, una metodologia integral que combina la dimensió social amb la organitzacional i personal.

Què és una Teoria de Canvi 4.0?

Hi ha diferents maneres d'entendre i dissenyar una Teoria de Canvi dirigida a iniciatives de canvi social. Nosaltres utilitzarem un enfocament integral i transformador basat en el pensament sistèmic-complex que anomenem Teoria de Canvi 4.0. Aquest enfocament integral ens ajuda a desenvolupar capacitats per entendre ('ns) i gestionar (nos) millor (en) la realitat complexa en la qual ens trobem.

L'enfocament Teoria de canvi 4.0 combina de manera
interdependent quatre components de canvi.


- Les 4 dimensions de canvi
- Les 4 preguntes del canvi
- Les 4 maneres organitzacionals
- Les 4 meta-habilitats personals

"La Teoría de Cambio es un proceso continuo de reflexión con el objetivo de explorar un cambio y cómo ocurre; y lo que ello significa en cuanto al rol que jugamos en un contexto,
sector o grupo en particular."

Cathy James.

"Todo programa está lleno de creencias, supuestos e hipótesis sobre cómo ocurre el cambio – de cómo funcionan los humanos, o las
organizaciones, o los sistemas políticos, o los eco-sistemas. La Teoría de Cambio trata de
articular todos estos distintos supuestos
sobre cómo ocurrirá el cambio en un programa.
"

Patricia Rogers.

"Un enfoque de pensamiento-acción para navegar en la complejidad de los procesos de cambio social. Un mapa semi-estructurado de cambio que enlaza nuestras acciones estratégicas a ciertos resultados que queremos provocar en nuestro entorno inmediato."

Iñigo Retolaza.

Les 4 dimensions del canvi

 

En el procés formatiu explorarem com s'articulen interdependentment les quatre dimensions de canvi: la personal, la interpersonal, la cultural i l'estructural.

grafico1.jpg

Quines dimensions de canvi estem considerant en les nostres intervencions?

Quins estem marginant i per què?

Com afecten al canvi desitjat?

Com podem complementar-les millor?

Les 4 preguntes del canvi

 

A l'hora de dissenyar, supervisar i / o avaluar una iniciativa de canvi social, cal explorar de manera col·lectiva una sèrie de preguntes que ens ajudaran a millorar l'impacte de la iniciativa i la relació amb les persones i organitzacions involucrades. A més d'aquestes quatre preguntes fonamentals, en el curs explorarem algunes més, seguint els passos metodològics necessaris per a dissenyar una Teoria de Canvi.

Quines condicions s'han de donar per aconseguir el canvi desitjat?

Com podem contribuir-hi?

Amb qui, i com, ens hem de relacionar?

Què ens fa pensar que la nostra intervenció és la correcta?

Les 4 maneres organitzacionals

 

Sovint donem per fet que, tal com funciona la nostra organització en l'actualitat, serem capaços de contribuir de manera significativa a les condicions necessàries per aconseguir el canvi desitjat. Però, això és cert? Podem donar per fet que les nostres maneres organitzacionals actuals són les necessàries i adequades per gestionar el repte que suposa involucrar-nos en aquests processos de canvi? Les organitzacions que promouen iniciatives de canvi social tenen la necessitat d'estar obertes al canvi i la impermanència, d'adaptar-se constantment al dinamisme de l'ecosistema on operen. En la nostra formació explorarem quatre maneres fonamentals que ens ajudaran a conèixer millor la nostra organització, i a identificar aquells canvis que necessitem fer en ella per operar des d'una lògica sistèmica-complexa.

grafico2b.jpg

Les 4 meta-habilitats personals

 

Les organitzacions, siguin públiques, privades o comunitàries, estan conformades per persones concretes. Persones que es relacionen amb el seu interior, i amb altres persones, des d'una condició determinada. És a dir, quina és la condició interior de les persones que promouen aquest tipus d'iniciatives? Quines meta-habilitats personals es necessiten per enfrontar aquest tipus de reptes en un context complex? Al llarg de la formació intermodular treballarem de manera activa el desenvolupament d'una sèrie de meta-habilitats necessàries per gestionar-nos millor en aquest tipus de processos: creure, fluir, creativitat, resiliència, "elderazgo", etc.

"La qualitat del resultat de la nostra iniciativa depèn de la qualitat de les relacions, i la qualitat de les relacions depèn de la condició interior d'aquella persona que es relaciona."

Íñigo Retolaza.

Inigo-Retolaza.jpg
  • LinkedIn - Círculo Negro

Més de 25 anys d'experiència internacional en la facilitació de processos d'acompanyament personal, aprenentatge organitzacional i canvi social entre múltiples actors immersos en contextos de conflicte i alta diversitat sociocultural. Disposa d'una formació acadèmica multidisciplinar, i ha treballat en processos de canvi social i organitzatiu en diversos països i continents en comunitats indígenes camperoles, grups socials marginats, ONGs i donants internacionals, ONU, empreses, organitzacions socials, cooperatives i 'entitats públiques.

En l'actualitat exerceix com a consultor internacional acompanyant a individus i organitzacions en processos de canvio organitzacional i social (consultoria, assessoria, formació). A Euskadi también facilita processos de diàleg multi-actor i conversa pública (racisme i discriminació, diversitat i convivència lingüística, educació, medi ambient, drets humans, economia de pau, etc.), aixi com diàlegs ciutadans per la construcció social de la memòria i la sanació social.

És col·laborador del Centre d'Investigació per a la Pau Gernika Gogoratuz.

Posa't en contacte.

Gràcies pel teu missatge!

bottom of page