top of page

Esport pel desenvolupament. Programa per incrementar el suport als refugiats i població desplaçada a través d’activitats esportives i recreatives. Anàlisi i Revisió.

(II) Colòmbia

#recerca   #treballdecamp   #anàlisi   #proposta

Graficos-informe_colombia_03.jpg

L’any 2017, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD) de la Generalitat de Catalunya decideix iniciar la seva aposta per l’esport i l’activitat esportiva com a eina estratègica de Catalunya en la Cooperació al Desenvolupament. Amb aquest objectiu, la DGCD encarrega a tècniques d’ADIC dos informes, en el marc de les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament.

 

Aquests informes duen a terme un exhaustiu treball de diagnosi i identificació de necessitats en contextos de crisis humanitàries amb elevada presència de població refugiada i desplaçada provinent de conflictes bèl·lics i d’altres situacions complexes de vulneració dels drets humans, i defineixen com l’Esport per al Desenvolupament i la Pau poden incidir en aquests contexts.

mujeres-farc.jpg
Graficos-informe_colombia_02.jpg

El treball de diagnosi permet constatar que perquè l’esport contribueixi al desenvolupament ha de tenir en compte una sèrie de factors que caracteritzen les poblacions afectades i ha d’estar enfocat a donar resposta a les problemàtiques derivades de la lluita física, psicològica i emocional a què s’exposen tots els col·lectius de refugiats, desplaçats i comunitats d’acollida. S’han recollit elements imprescindibles per crear una guia d’intervenció innovadora, potent i transformadora, basada en l’esport per afrontar les situacions crítiques de trauma, risc i indefensió que pateixen les poblacions refugiades i desplaçades.

La guia finalitza proposant exemples de projecte concrets sobre el terreny de com la DGDC podria iniciar projectes d’Esport per al Desenvolupament i la Pau al Líban, Jordània i Colòmbia i recomana diferents línies de treball perquè Catalunya esdevingui un actor estratègic en aquest àmbit.

És en aquest marc on es proposa que Catalunya celebri un Congrés Internacional sobre Esport per al Desenvolupament, esdeveniment que posteriorment també realitzarà ADIC.

proceso-de-paz_01.jpg

El informe detalla una actuació a Colòmbia arrel d’un treball intens de recerca del conflicte colombià, en què es va comptar amb la col·laboració de diversos actors locals. L’anàlisis defineix una sèrie de factors essencials a tenir en compte a l’hora de plantejar un projecte d’esport per al desenvolupament i la pau en un context com el colombià: la gran complexitat social i psicològica que ha generat un conflicte armat intern de més de 50 anys, un context on subsisteixen dinàmiques de violència i conflicte i on hi ha generacions senceres que només han viscut en un context de violència o la gran fractura social que ha provocat el conflicte i la  convivència entre dues realitats totalment diferents: els actius en el conflicte armat i la comunitat/població (la societat civil). Cal també tenir en compte la importància de col·lectius especialment afectats com les dones, les nenes, els nens reclutats o les comunitats minoritàries.

En el moment de l’informe, Colòmbia viu un procés històric i únic, ja que es troba en en ple procés de pau, en l’interval entre el desarmament i la reincorporació dels excombatents a la societat civil. Tanmateix, aquest procés viu moments de molta fragilitat  degut a la situació d’inestabilitat política.

nens-colombia-01.jpg
Graficos-informe_colombia_04.jpg

Un cop feta la contextualització del conflicte i detectats els factors clau a tenir en compte, es fa un anàlisis de la problemàtica que afronten els diferents actors implicats en el procés de pau i reconciliació, per detectar els objectius que han d’assolir els projectes en aquest context. Els dos col·lectius implicats; els excombatents desmobilitzats en procés de reincorporació a la societat civil i la societat civil, afronten problemàtiques diferents a abordar. Els desmobilitzats es troben davant d’una falta de llaços socials pròxims degut a la impossibilitat de retorn a les zones d’origen i amb les seqüeles del seu pas pel conflicte i el trauma psicològic que això comporta. Aquesta desconnexió ha generat una manca de projecte de vida i una falta d’habilitats per a la vida i per a la incorporació laboral. Per altra banda, a la societat civil, les relacions de poder han estat imposades a la força i basades en la violència durant molts anys i hi ha una gran dificultat en construir una visió de futur conjunta per la por, la inseguretat, la falta de confiança i la negació mútua, s’ha destruït el teixit social.

L’anàlisi de la problemàtica i els reptes que enfronta la societat colombiana arrel de l’experiència viscuda, han permès detectar els objectius del projecte partint del paper que té l’esport com a eina per al desenvolupament i per la pau. Tenint en compte el paper de l’esport en la construcció de pau, es valora que si es pretén promoure projectes que generin impacte en el context de procés de pau i reincorporació, qualsevol iniciativa haurà d’incloure dos eixos d’intervenció: la implementació d’estratègies i activitats que generin interacció i cohesió social a través de la construcció social de pau, i la reconciliació i la promoció dels reincorporats o víctimes de reclutament com a subjectes civils i actors del canvi social.

nens-colombia-02.jpg
nens-colombia-03.jpg

La llarga durada del conflicte ha tingut un gran impacte en la organització de la societat civil, i l’esport no s’ha quedat al marge. La recerca d’iniciatives que treballen amb l’esport com a element essencial per la integració i la capacitació en valors va ser fructífera, descobrint projectes interessants que van permetre valorar la manera de treballar de les entitats i l’ús de l’esport com a transmissor de valors. Entitats que han vist la necessitat d’unificar esforços, on la coordinació i el coneixement del context únic i complex té un gran valor. És per aquest motiu, que es remarca la necessitat d’anar de la mà d’aquestes entitats identificades en la proposta d’intervenció. Tant el govern com la societat civil han tingut en compte el poder de l’esport en aquest àmbit i s’han unit per augmentar l’impacte i l’eficiència dels projectes. Cal aprofitar aquestes dinàmiques i la llarga experiència que aglutinen.

La diagnosi prèvia del context, el treball de recerca i anàlisis de les iniciatives existents, la col·laboració i participació dels actors locals per a una aproximació més acurada a la realitat del país juntament amb l’experiència d’ADIC en l’àmbit de l’Esport per al Desenvolupament, permet definir una proposta tècnica específica d’intervenció a través de l’esport i l’activitat física en aquest context. L’informe definitiu brinda les eines per analitzar un context complexe i esdevé una guia de com fixar els objectius, estratègies i accions de projectes d’Esport per al Desenvolupament. Per últim, es proposa una prova pilot que reuneix totes les condicions exposades al llarg de l’estudi i que podria ser duta a terme per la Direcció Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Graficos-informe_colombia_05.jpg

Repercussió.

20180111_esports-cooperacio-presentacio-

01 / 11 / 2018

cooperaciocatalana.gencat.cat

L'esport com a instrument per al desenvolupament de les persones refugiades i desplaçades

La presentació oficial dels informes es dur a terme durant la jornada “Esport i cooperació al desenvolupament. El suport a les persones refugiades i a la població desplaçada a través de l’activitat esportiva recreativa” organitzada per la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament juntament amb el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, el 10 de gener del 2018 al Museu Colet de Barcelona.

Jornada-Esport-Blanquerna-620x658.jpg

22 / 11 / 2018

blogs.blanquerna.edu

XV Jornada Esport Blanquerna

La gestió de projectes esportius per

al desenvolupament i la cooperació internacional

Presentació dels informes a la XV Jornada Esport Blanquerna “La gestió de projectes esportius per al desenvolupament i la cooperació internacional” el  29 de novembre de 2018, a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.

bottom of page